سنبله
۱۶
۱۳۹۴
تاریخ دستیابی
1844روز در قدرت
344
مدت زمان لازم برای دستیابی
دیجیتل سازی تمام فایل های حکومت از رکورد های کاغذی
غیرفعال
حکومتداری و حاکمیت قانون
دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۸ میزان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
رئیس جمهور غنی در بیانیۀ خود تعهد نمودند تا حکومت داری الکترونیکی را انکشاف داده و پروسه های اداری را آسان سازد و با فساد اداری مبارزه کند. "ادارۀ ما هنوز هم توسط استفاده از قلم و کاغذ به پیش می رود. بررسی این سیستم مغلق کاغذ پرانی به اوراق و لفافه ها نیازمند است اما این نوع نظارت و بررسی که حالا نظام قضایی، عدالت و ادارۀ ما را تحت تاثیر قرار داده است، یک میراثی می باشد که پیش از ایجاد فن آوری برای ما باقی مانده است. نیازمندی های گستردۀ زمان ما این نیاز را برای ما ایجاد نموده است تا پروسه های اداری را آسان سازد. در این راستا، حکومت ما تمام پروسه های اداری را به طرف آسان سازی سوق خواهد داد تا در بسیاری موارد کار های کلیدی توسط ماشین ها انجام شود." (تغییر و پیوستگی: یک بیانیه)

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱. پالیسی ها و پروسیجرها برای دیجیتل سازی رکورد های حکومت و برای سیستم حکومت داری الکترونیکی توسعه یافت
  • ۲. دیجیتل سازی رکورد های حکومت و سیستم حکومت داری الکترونیکی پارجاست

جزئیات وضعیت: هیچ گزارش رسمی در مورد پیشرفت این وعده تا هنوز ثبت نشده است.