رئیس جمهور ۲۳ نامزد وزیر و نامزدان دو ریاست را به مجلس معرفی کرد
حقوق بشر
سه شنبه, ۲۷ اسد ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۷ اسد ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع نیوز
نامزد وزیران | طلوع نیوز

رئیس جمهور امروز ۲۳ نامزد وزیر و نامزدان ریاست عمومی امنیت ملی و بانک مرکزی را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نماینده‌گان معرفی کرد. اما نامزدان وزارت‌های انرژی و آب و زراعت و آبیاری در این برنامه حضور نداشتند.

وزیر دولت در امور پارلمانی درباره‌ی نامزد وزارت زراعت و آبیاری چیزی نگفت اما عبدالرحمان صلاحی را به حیث نامزد وزارت انرژی وآب معرفی کرد.

درهمین حال رئیس جمهور از مجلس نماینده‌گان خواست تا بربنیاد اصل شایسته سالاری به این نامزدان رأی بدهند.

صبح امروز رئیس جمهور غنی در ابتدای ورود به مجلس بگونه‌ی غیرمعمول با تمامی نماینده‌گان مجلس احوال پرسی کرد.

وی در ادامه در یک سخنرانی که نزدیک به دو ساعت به درازا کشید کابینه‌اش را معرفی کرد و به نامزد وزیران هشدار داد تا برای بیرون شدن از مشکلات اقتصادی، امنیتی و اجتماعی برنامه‌های روشنی را ارائه کنند .

۱- شیرمحمد کریمی نامزد وزارت دفاع ملی

۲- نورالحق علومی نامزد وزارت امور داخله

۳- صلاحالدین ربانی نامزد وزارت امورخارجه

۴- اکلیل حکیمی نامزد وزارت مالیه

۵- سیدسعادت نادری نامزد وزارت کار و امور اجتماعی

۶- سیدحسین عالمی بلخی نامزد وزارت کار امور مهاجرین

۷- محمدگل زلمی یونسی نامزد وزارت معارف

۸- فیروزالدین فیروز نامزد وزارت صحت عامه

۹- سردارمحمد رحیمی نامزد وزارت تجارت

۱۰- شاه زمان میوندی نامزد وزارت شهرسازی

۱۱- سردارمحمد رحمان اوغلی نامزد وزارت اقتصاد

۱۲- احمدسیر مهجور نامزد وزارت عدلیه

۱۳- برنا کریمی نامزد وزارت مخابرات

۱۴- نصیراحمد درانی نامزد وزارت احیا و انکشاف دهات

۱۵- قمرالدین شینواری نامزد وزارت سرحدات، اقوام و قبایل

۱۶- نجیبه ایوبی نامزد وزارت امور زنان

۱۷- غلام عباس بصیر نامزد وزارت فواید عامه

۱۸- فیضالله ذکی نامزد وزارت ترانسپورت و هوانوردی

۱۹- داوودشاه صبا نامزد وزارت معادن و پترولیم

۲۰- آی سلطان خیری نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ

۲۱- فیض الله کاکر نامزد وزارت مبارزه با مواد مخدر

۲۲- فیض محمد عثمانی نامزد وزارت حج و اوقاف

۲۳- خاطره افغان نامزد وزارت تحصیلات عالی

۲۴- رحمتالله نبیل نامزد ریاست عمومی امنیت ملی

۲۵- خلیلالله صدیق نامزد بانک مرکزی

۲۶- عبدالرحمان صلاحی نامزد وزارت انرژی وآب

پیش از این محمود صیقل به حیث نامزد وزارت انرژی وآب اعلام شده بود اما در مراسم امروز عبدالرحمان صلاحی نامزد وزارت انرژی و آب به جای وی معرفی شد

در این میان رئیس مجلس نمایندهگان از رئیس جمهور خواست که به فیصلههای این مجلس حرمت بگذارد.

درحالی که پیش از این محمد یعقوب حیدری به حیث نامزد وزارت زراعت و آبیاری اعلام شده بود اما کرسی وی در این نشست خالی بود و از وی هیچ نامی برده نشد.