راشد: براساس حکم رئیس جمهور اصلاحات اساسی در دادگاه عالی به میان آمده است
حکومتداری و حاکمیت قانون
سه شنبه, ۲۷ اسد ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۷ اسد ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع نیوز
عبدالرشید راشد | طلوع نیوز

عبدالرشید راشد سرپرست دادگاه عالی افغانستان روز جمعه می‌گوید که براساس حکم رئیس جمهور، اصلاحات اساسی در دادگاه عالی به میان آمده است و تاکنون افراد زیادی آلوده با فساد از دادگاه عالی از سمت‌هایشان برکنار شده اند و چهره‌های تازه به جای آنان به کار گماشته شده‌اند.

وی تأکید می‌ورزد که دربارۀ مجازات افراد آلوده با فساد، شورای عالی دادگاۀ عالی به زودی تصمیم خواهد گرفت.

اکنون که بیش از سه ماه از این دستور می گذرد، سرپرست دادگاه عالی می‌گوید که اصلاحات بنیادی در دادگاه عالی به میان آمده است و بسیاری از افراد آلوده با فساد را برکنار کرده اند.

وی افزوده است: "دربارۀ دستور رئیس جمهور برای آوردن اصلاحات در دادگاۀ عالی بسیار کار کردیم و بسیاری از افرادی که با فساد آلوده بودن برکنار کردیم و به جای آنان افراد دیگر را معرفی کردیم."

بر بنیاد دستور رئیس جمهور غنی، درآوردن اصلاحات باید مجازت و مکافات در نهادهای عدلی و قضایی در نظر گرفته شود.

سرپرست دادگاه عالی می‌گوید که پرونده‌های افراد آلوده با فساد در دادگاه عالی از سویی شورای عالی دادگاه عالی بررسی می شود و به زودی شورای عالی در باره مجازات آنان تصمیم خواهد گرفت.

وی می‌افزاید: "خوب این افراد از سوی شورای عالی دادگاه عالی بررسی می‌شود و سپس اعضای شورای عالی دادگاه درباره‌ی مجازات آنان تصمیم خواهند گرفت."

شماری از حقوق‌دانان هنوز هم با آمدن اصلاحات در دادگاه عالی شک دارند آنان می‌گویند که با این زمان اندک امکان اوردن اصلاحات بنیادی در دستگاه قضایی ناممکن است.

درهمین حال، شماری از حقوق دانان آوردن چنین اصلاحات را بسنده نمی‌دانند و تأکید می ورزند که برای دور ساختن فساد از دستگاه قضا باید بیشتر از این کارهای انجام شوند.

عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان گفته است: "فساد هنوز هم در نهادهای عدلی و قضای وجود دارد البته فساد گسترده و از جناب قاضی القضات می خواهم که باید در این باره به گونۀ جدی اقدام کند."

نهادهای عدلی و قضایی بارها از بهر وجود فساد اداری انتقاد شده است، اما اکنون ظاهرا دیده می شود که گام ها برای خشکاندن ریشه‌های فساد و برکناری افراد آلوده با فساد از دادگاۀ عالی برداشته شده اند، اما هنوز هم روشن نیست که این گام ها تا چه اندازه با جدیت به پیش خواهند رفت.