سازمان ملل از گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی استقبال کرد
حکومتداری و حاکمیت قانون
دوشنبه, ۰۸ قوس ۱۳۹۵
آخرین به روزرسانی دوشنبه, ۰۸ قوس ۱۳۹۵
نوشته شده توسط طلوع‎نیوز
Caption of the photo here | Credited to photographer

نماینده‌گی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان از گزینش کمیشنران جدید در کمیسیون‌های انتخاباتی استقال کرد.

یوناما با پخش یک خبرنامه گفت که این اقدام نشان‌دهندۀ مرحله جدید در بازگشتاندن اعتماد مردم به نهادها و روند انتخابات است.

نماینده‌گی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان در این خبرنامه تأکید کرده‌است که کمیسیون‌های انتخاباتی مسؤولیت مهم دارند که جدول زمان‌بندی انتخابات را آماده سازند.

در این خبرنامه آمده‌است که یوناما کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را تشویق می‌کند تا با تمامی کارمندان این کمیسیون‌ها به‌گونۀ شفاف و بی‌طرف کار کنند.