سازمان ملل: بازگشت پناهجویان افغان بزرگترین برنامه‌ی بازگشت داوطلبانه در جهان است
حقوق بشر
سه شنبه, ۲۷ اسد ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۷ اسد ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع نیوز
آنتونیو گوترِز کمیساریای عالی سازمان ملل متحد | طلوع نیوز

آنتونیو گوترِز کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان که در یک سفر دو روزه به افغانستان آمده است روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که تاکنون بزرگترین برنامهی بازگشت داوطلبانه در جهان برنامهی بازگشت پناهجویان افغان بوده است، اما این روند موفق نبوده است.

بربنیاد آمارهای سازمان ملل متحد پس از فروپاشی اداره‌ی طالبان تاکنون بیش از ۵میلیون پناهجوی افغان به کشور بازگشتهاند و هنوز هم میلیونها شهروند افغانستان بگونهی قانونی و غیرقانونی در کشورهای گوناگون جهان به سر میبرند.

آقای گوترز در این باره گفت: "بزرگترین بازگشت داوطلبانه‌ی پناهجویان در جهان بازگشت شهروندان افغانستان بوده است. در حدود ۵ میلیون پناهجوی افغان به کشورشان بازگشتهاند. اگر صادقانه بگویم کمکهایی که به آنان شده بسیار کم بوده است؛ مردم با دلبستگی بسیار به وطن‌شان بازگشته‌اند؛ اما آنان پول اندکی دریافتند و مصارف دیگرشان را خودشان پرداختند. پس این روند موفق نبوده است و ما می‌خواهیم از تکرار آن جلوگیری کنیم".

این مقام بلند پایه‌ی سازمان ملل متحد می‌گوید که هرچند ناامنی‌ها بر مأموریت این نهاد در افغانستان بی اثر نبوده‌ اما این نهاد بر ادامه‌ی مأموریت‌اش در افغانستان پایبند است.

وی می‌گوید که اکنون اراده‌ای در حکومت افغانستان به میان آمده است تا طرح جامعی را برای پشتیبانی از بازگشت کننده‌گان به کشور به میان آورد.

آقای گوترز در ادامه افزود: "ما تاکنون یک روند درست ادغام مجدد بازگشت کننده‌گان را نداشته‌ایم. هرچند هنوز هم ۲۰۰ دالر به هر بازگشت کننده میدهیم اما هنوز هم برنامهی پذیرش و ادغام مجدد وجود ندارد. از همین رو من امروز بسیار دلگرم هستم زیرا میبینم که رهبری حکومت افغانستان تلاش میکند تا این روند را به میان آورد".

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد می‌گوید که یگانه شرط برای بازگشت پناهجویان افغان به کشورشان داوطلبانه بودن این روند است.

وی می‌گوید که این نهاد تلاش دارد تا آن پناهجویان افغان که بگونه‌ی غیرقانونی در ایران و پاکستان زنده‌گی می‌کنند، نیز مدرک قانونی پناهجویی به دست آورند.