سیاه و سفید: آیا ما یک ملت واحد هستیم یا خیر؟
حکومتداری و حاکمیت قانون
دوشنبه, ۰۸ قوس ۱۳۹۵
آخرین به روزرسانی دوشنبه, ۰۸ قوس ۱۳۹۵
نوشته شده توسط طلوع‎نیوز

در این بخش برنامه سمیع مهدی گفتگویی را دراین باره انجام داده است.

مهمانان:

عسکر موسوی، نویسنده و پژوهشگر

حبیب الله رفیع، نویسنده و پژوهشگر

اسدالله ولوالجی، نویسنده و پژوهشگر

رسول رهین، نویسنده و پژوهشگر