شورای عالی صلح: حکومت در روند گفت‌وگوهای صلح معامله نخواهد کرد
صلح و امنیت
سه شنبه, ۲۷ اسد ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۷ اسد ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع نیوز
شورای عالی صلح | طلوع نیوز

شورای عالی صلح به مردم اطمینان می‌دهد که حکومت در روند گفت‌وگوهای صلح معامله نخواهد کرد .

رئیس دبیرخانه‌ی شورای عالی صلح می‌گوید که آخرین تصمیم را درباره‌ی گفت‌وگوهای صلح؛ نماینده‌گان مردم خواهند گرفت. 

وی معتقد است که یگانه راه پیروزی گفت‌وگوهای صلح وحدت رهبران سیاسی کشور است.

درهمین حال بیش از ۱۰۰ تن از نمایندهگان کمیتههای شورای عالی صلح و اعضای جامعه مدنی خواهان نقش برجستهی زنان در روند گفتوگوهای صلح هستند.

سازمان ملل متحد و سفیر کانادا در افغانستان نیز از گفتوگوهای صلح همه شمول با حفظ دستاوردهای ۱۴ سال گذشته در کشور پشتیبانی می‌کند .

امروز بیش از ۱۵۰ تن از کمیتههای ولایتی صلح و فعالان مدنی در نشستی زیر نام کنفرانس ملی راهکار زنان افغان برای صلح در دههی تحول گرد آمدند و چگونگی شرکت زنان را در روند گفتوگوهای صلح به بحث گرفتند .

شرکت کنندهگان حکومت میخواهند تا زنان نیز در میز گفتوگوهای صلح شرکت داشته باشند .

ماری اکرمی فعال عرصهی جامعه مدنی گفت: "از رهبران حکومت وحدت ملی می‌خواهیم که زنان باید در میز گفت‌وگوهای صلح حضور داشته باشند تا ببینند که چه می‌گذرد و چه‌ موضوعاتی بحث می‌شود".

دلبر نظری وزیر امور زنان در این نشست گفت: "از همین تربیون اعلام می‌کنم که مانند یک مسئول در روند گفت‌وگوهای صلح و در هرمشکلی که پیش بیاید با شما زنان هستم و در کنارتان می‌باشم".

رئیس دبیرخانه‌ی شورای عالی صلح اطمینان می‌دهد که حکومت در این گفت‌وگوها هیچ معامله‌ای نخواهد کرد .

معصوم ستانکزی رئیس دبیرخانه‌ی شورای وزیران افزود: "تعهد می‌کنم که دولت افغانستان رهبران سیاسی سر هیچ چیز افغانستان معامله نخواهند کرد، با هر نتیجه‌ای که گفت‌وگوهای صلح به کابینه خواهد رفت و بعد به شورای ملی و آخرین فیصله را نماینده‌گان مردم خواهند کرد".

این مقام بلند پایه‌ی شورای عالی صلح می‌گوید که روند گفت‌وگوهای صلح در صورتی موفق خواهد شد که میان رهبران نظام سیاسی وحدت وجود داشته باشد .

ستانکزی ادامه داد: "بزرگترین موقعیت روند مذاکرات صلح وحدت میان نظام سیاسی کشور است، هرگاه رهبران نظام سیاسی با یک آواز به سوی صلح بروند بسیار زود در افغانستان صلح خواهد آمد".

جورجیت گنیون مسئول بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در این باره گفت: "سیاست یوناما این است که روند گفت‌وگوهای صلح باید خیلی جامع و فراگیر باشد و در آن همه‌ی گروه‌ها و مردم دخیل باشند، سازمان ملل متحد از روندی حمایت می‌کند که تمامی نهادهای مدنی شریک باشند و رهبری این گفت‌وگوها به دست خود افغان‌ها باشد".

سفیر کانادا در افغانستان نیز بر شرکت زنان در روند گفت‌وگوهای صلح تأکید کرد.

دیبورا لیونس سفیر کانادا در افغانستان اظهارداشت: "زنان افغانستان صدمه‌های بزرگی را متحمل شده‌اند؛ شرکت زنان در روند صلح مهم است بدون شرکت زنان در گفت‌وگوهای صلح این گفت‌وگوها مفهمومی ندارند، کسانی که مخالف شرکت زنان در این گفت‌وگوها هستند باید از آنان پرسیده شود که چرا مخالف حضور نیمی از جمعیت در این گفت‌وگوها هستند".

شرکت کننده‌گان این نشست در قطعنامه‌ای پیشنهادهایشان را درباره‌ی چگونگی نقش زنان در گفت‌وگوهای صلح به حکومت ارایه کردند .