NA
تاریخ دستیابی
1820روز در قدرت
1820
مدت زمان لازم برای دستیابی
صادرات عاری از مالیات در دورۀ پنج سالۀ غنی
غیرفعال
حکومتداری و حاکمیت قانون
شنبه, ۲۴ اسد ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
رئیس جمهور غنی وعده داد تا در جریان پنج سال حکومتش مالیات را بالای صادرات افغانی از بین ببرد: "صحبت در مورد ازدیاد صادرات به معنای صحبت مورد ازدیاد توالیدات ملی می باشد. برای این دلیل، درجریان پنج سال آینده هیچ مالیاتی بالای صادرات نخواهند بود و تمام مشکلات در راستای صادرات ما برطرف خواهند شد تا باشد تولیدات داخلی تشویق شود و همچنان شرایطی برای پیدا نمودن کار ایجاد شده است که از جملۀ اهداف کلیدی حکومت داری ما می باشند. هرقدر که شرایط مورد نیاز صادرات خود را فراهم سازیم به همان اندازه توازن میان صادرات و واردات به سمت مثبت حرکت خواهند نمود." (تغییر و دوام: یک بیانیه)

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱. قانون گزاری و پالیسی های از بین بردن مالیات بالای صادرات افغانی انکشاف یافتند
  • ۲. تولیدات افغانی بدون مالیات محلی صادر شدند

هیچ گزارشی در مورد پیشرفت این وعده ثبت نشده است .