صبا: تا ۲ماه دیگر رهبری پروژه‌ی تاپی به یک شرکت معتبر سپرده می‌شود
سیاست خارجی
چهارشنبه, ۲۸ اسد ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی چهارشنبه, ۲۸ اسد ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع نیوز
پروژه‌ی تاپی | طلوع نیوز

 داوودشاه صبا وزیر معادن با خوشبینی از پیشرفت گفت‌وگوهای نوزدهمین نشست پروژه‌ی "تاپی" در اسلام آباد می‌گوید که سه شرکت معتبر جهانی علاقمند شده‌اند که رهبری این پروژه را به عهده گیرند.

وزیر معادن می‌گوید قرار است تا دو ماه دیگر در نشست بعدی مقام‌های چهار کشور شامل در پروژه‌ی انتقال گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند، رهبری اجرائیه‌ای این پروژه را به یکی از شرکت‌های علاقمند بسپارد که با این کار روند عملی این پروژه آغاز خواهد شد.

وی تصریح کرد که برای رهبری کنسرسیوم این پروژه، شرکت‌های "توتل" فرانسه، شرکت پایپ‌لاین چین و شرکت آرتی گلوبل روسیه که شرکت‌های معتبر جهانی هستند؛ علاقمند شده‌اند و قرار است که یکی از این شرکت‌ها رهبری اجرائیه‌ای پروژه‌ی لوله گاز ترکمنستان را به دوش گیرند.

داوودشاه صبا وزیرمعادن اظهارداشت: "این یک دست‌آورد بزرگ برای عملی ساختن پروژه‌ی تاپی که در ده سال گذشته ما تنها روی عملی ساختن این پروژه گفت‌وگو می‌کردیم است؛ اما اکنون دیگر زمان برای عملی ساختن آن فرا رسیده و قرار است با انتخاب شرکتی که ریاست این اجرائیه این پروژه را به دوش گیرد روند اجرایی آن آغاز شود".

در چارچوب پروژه‌ی تاپی؛ سالانه ۳۳میلیارد متر مکعب گاز از طریق یک لوله از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند خواهد رسید، این پروژه یکی از پروژههای بزرگ منطقهای است.

وزیر معادن میگوید که تا سه سال دیگر این پروژه به بهره برداری سپرده خواهد شد.

درهمین حال شماری از اعضای مجلس عملی شدن این پروژه رانه تنها برای افغانستان بلکه برای کشورهای منطقه مهم میدانند.

رمضان جمعه زاده عضو کمیسیون اقتصاد ملی مجلس میگوید: "عملی شدن این پروژه تنها برای افغانستان نه بلکه برای کشورهای منطقه یک موفقیت بزرگ خواهد بود و از سویی هم نقش افغانستان را در ترانزیت گازبه کشورهای همسایه برجسته می‌سازد".

خط لوله‌ی گاز ترکمنستان با گذشتن از خاک افغانستان به پاکستان و هند می‌رسد، هزینه‌ی این پروژه بیش از هشت میلیارد دالر است و افغانستان گذشته از گرفتن مقدار کافی گاز از این لوله سالانه تا ۳۵۰میلیون دالر حق ترانزیت به دست خواهد آورد.