فراخبر: افغانستان و برگزاری نشست های پی در پی "ریکا" و "سام"
توسعهی اقتصاد اجتماعی
چهارشنبه, ۲۹ میزان ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی چهارشنبه, ۲۹ میزان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع نیوز
منبع: طلوع نیوز - طلوع نیوز

افغانستان در سه روز گذشته میزبان دو نشست با حضور نمایندگان کشورهای کمک کننده و سازمان های جهانی بود.

درنشست "سام" حکومت وحدت ملی از کارکردهایش دربخش های حکومت داری، مبارزه با فساد،تامین حقوق بشر و توسعه اقتصادی گزارش داد و خواستار ادامه کمک های جامعه جهانی شد.

رییس جمهور غنی در نشست مقامات عالی رتبه گفت که حکومتش در تلاش اصلاحات و مبارزه با فساد است.

این نشست ها در شرایط برگزار می شود که وضعیت اقتصادی مردم بدتر شده و فاصله شعار تا عمل سران حکومت نیز زیاد است.

اما برآیند نشست های "ریکا و سام" چه خواهد بود؟

آیا این بار وعده های دوطرف،به کرسی خواهد نشست؟

در این برنامه یما سیاووش با عمر صمد مشاور ارشد رییس اجرایی و سید مسعود استاد دانشگاه بحث و گفت‌و‌گو نموده است.