فراخبر: واکنش ها در مورد تعین اعضای کمیسیون های انتخاباتی
حکومتداری و حاکمیت قانون
دوشنبه, ۰۸ قوس ۱۳۹۵
آخرین به روزرسانی دوشنبه, ۰۸ قوس ۱۳۹۵
نوشته شده توسط طلوع‎نیوز

نهادهای نظارت کننده انتخابات و برخی از اعضای مجلس نماینده گان تعیین تمامی اعضای کمیسیون های انتخاباتی را به حیث مشاوران رییس جمهور باج دهی رییس جمهور به این کمیسیون ها می دانند.

رییس جمهور در فرمانی تمامی اعضای کمیسیون های انتخاباتی با حفظ تمامی حقوق و امتیازات شان به حیث مشاوران رییس جمهور تعین کرده است.

نهادهای نظارت کننده این کار رییس جمهور را زیر پا کردن اصل مکافات و مجازات میدانند و تاکید می ورزند که این کار از اعتبار حکومت می کاهد.

مهمانان:

عارف الله پشتون، سناتور پیشین

آصف آشنا، فعال سیاسی

برای تماشای کامل برنامه، به این جاسربزنید: