سنبله
۱۶
۱۳۹۴
تاریخ دستیابی
1842روز در قدرت
344
مدت زمان لازم برای دستیابی
فراهم آوری تجهیزات بهتر برای نیروهای امنیتی افغانستان
در حال پیشرفت
صلح و امنیت
دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
کمبود مهمات و تجهیزات برای نیروها امنیتی افغانستان یکی از موانع مهم برای امنیت می باشد که این نیروها را وا داشته است تا مناطق مختلف کشور را امن سازدند. رئیس جمهور غنی در جریان کمپاین های انتخاباتی وعده داد تا برای نیروهای افغان تجهیزات بهتر فراهم سازد. این وعده پس از احراض مقام ریاست جمهوری نیز توسط وی بیان شد.

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱ گزارش های مستقل تایید می نمایند که به نیروهای امنیتی افغان تجهیزات فراهم شده است
  • ۲ خریداری تجهیزات پیشرفته برای نیروهای امنیتی افغان

جزئیات وضعیت:

فبروری سال ۲۰۱۵میلادی: در جریان دیدار از نیروهای قول اردوی سیلاب در ولایت شرقی لغمان، رئیس جمهور غنی مسئلۀ تجهیزات نیروهای افغان را یاد آوری نمود و در این مورد سخنرانی کرد. وی در مورد کمبود تجهیزات گفت: "اجازه دهید تا یک چیز را واضح سازم که هیچ کمبود تجهیزات و مهمات وجود نخواهد داشت."

وضعیت به روز شده توسط طلوع‌نیوز

فبروری سال ۲۰۱۵میلادی: منابع حکومتی تایید نمودند که رئیس جمهور اشرف غنی پیشنهاد رئیس جمهور پیشین حامد کرزی را از هند برای فراهم آوری تجهیزات نظامی سنگین، را به تعویق انداخته است.

 وزارت دفاع کشور بیان داشته است که آن ها به اندازۀ زیاد نیازمند سلاح های سنگین می باشند. دولت وزیری معاون وزرات دفاع به طلوع‌نیوز گفت: "تا هنوز ما از کشور هند تجهیزات نظامی برای نیروهای ارتش ملی دریافت نکرده ایم."

وی افزود: "تمام تجهیزات ما امریکایی است، تنها افسران و  عساکر ما به کشور هند برای تریننگ فرستاده شده اند."

در این مورد، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی بیان داشت که امکان دارد حکومت سلاح های مورد نیاز خود را از منبع دیگری تهیه کند. وی افزود: "اگر رئیس جمهور این را رد کرده است، امکان آن می رود تا وی در مورد منبع دیگری برای  فراهم آوری تجهیزات و سلاح فکر نموده باشد."

وضعیت به روز شده توسط ‌طلوع‌نیوز

گزارش های مرتبط

  1. به تعویق انداختن پیشنهاد کرزی برای تجهیزات نظامی از هند توسط رئیس جمهور غنی: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/18152-president-ghani-suspends-karzais-request-for-indian-arms
  2. غنی وعده داد تا نیروهای افغان را به گونۀ کامل تجهیز نماید: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/18077-ghani-promises-to-fully-equip-afghan-forces