سنبله
۱۶
۱۳۹۴
تاریخ دستیابی
1820روز در قدرت
344
مدت زمان لازم برای دستیابی
فراهم سازی سیستم بازنشستگی برای نیروهای امنیتی
غیرفعال
صلح و امنیت
دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
رئیس جمهور غنی در بخشی از وعده های خود برای نیروهای امنیتی افغان، وعده دادند تا یک سیستم بازنشستگی را برای کارمندان نهاد های امنیتی کشور ایجاد نماید تا رفاه آن ها پس از بازنشستگی را تامین نماید.

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱ تاسیس صندوق بازنشستگی برای نیروهای امنیتی
  • ۲ دریافت امتیازات باز نشستگی توسط نیروهای امنیتی

جزئیات وضعیت: هیچ گزارش رسمی در مورد پیشرفت در راستای این وعده ثبت نشده است. 

وضعیت به روز شده توسط طلوع‌نیوز

گزارش های مرتبط

  1. بازپرسی از خلبان افغان در مورد شکایت از وضعیت بد زنده گی: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/20260-afghan-pilot-questioned-after-complaining-about-poor-living-conditions
  2. ناخوشی نیروهای هوایی از معاش ها و امتیازات شان: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/18982-air-force-personnel-unhappy-about-salaries-benefits