فرمان تقنینی رییس‌جمهور پس‌از ۵۰ روز در آجندای مجلس گنجانیده شد
حکومتداری و حاکمیت قانون
دوشنبه, ۲۴ جوزا ۱۳۹۵
آخرین به روزرسانی دوشنبه, ۲۴ جوزا ۱۳۹۵
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
Caption of the photo here | Credited to photographer

فرمان تقنینی رییس‌جمهور دربارۀ اصلاح نظام انتخابات سرانجام پس از ۵۰ روز انتظار از کمیسیون‌های این مجلس بیرون شد و در اجندای نشست عمومی جا گرفت. اما به علت اختلاف دیدگاه‌ها میان اعضای این مجلس، کار این فرمان به نشست‌های آینده واگذار شد.

این فرمان در اصلاحات نظام انتخاباتی بسیار مهم گفته می‌شود.

محمد عبده، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: «یک مورد اختلافی است؛ دیگر همه موافق‌اند لطفاً به رأی‌گیری بگذارید.»

ظاهراً اختلاف دیدگاه‌ها کار این فرمان را دشوار ساخته است .

فرهاد عظیمی، عضو‌ مجلس نماینده‌گان می‌گوید: «اگر رد کنید، بدانید که تمامی تان پیش مردم افغانستان بدنام استید؛ چون فکر می‌کنند که انتخابات را شما به گیروگان گرفته‌اید.»

شریفی بلخابی، عضو مجلس نماینده‌گان، می‌گوید: «اجازه بدهد حرف بزنم؛ جلسه‌های اولی ما اختلافی بود، اما پس‌از این درهمه موارد موافق بودید.»

در اینجا شماری می‌خواهند که این فرمان تأیید شود تا اصلاحات در نظام انتخاباتی به‌وجود آید، اما شماری دیگر نماینده‌گان دید متفاوت دارند.

فوزیه کوفی، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: «آن‌عده از دوستان ما که می‌خواهند مملکت به بحران برود، انتخابات دایر نگردد، آنان می‌خواهند که این موضوع جنجال‌برانگیز شود.»

قدرت‌الله ذکی، عضو مجلس نماینده‌گان، می‌گوید: «او به ما یاد ندهد که افغانستان به بحران می‌رود، ما خود مان خوب می‌دانیم.»

حال، سرنوشت این فرمان چه خواهد شد؟

عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان می‌گوید: «متوانید همین لحظه تصمیم بگیرید، اما فردا پیشیمان می‌شوید. فردا از دهن مردم خود را جمع کرده نمی‌توانید. بنابراین فردا یک جلسه مشترک می‌گیریم، پس‌از آن هرچه تصمیم گرفتید، اختیار دارید.»

شماری از شهروندان کشور به تأخیر انداختن کار این فرمان را انتقاد می‌کنند و نماینده‌گان را به سودجویی متهم می‌سازند.

شریف‌الله مجددی، باشندۀ کابل می‌گوید: «مجلس نماینده‌گان نباید این فرمان را گروگان بگیرد، و از امانت مردم، که رای ما است، درست استفاده کنند.»

عبدالکبیر، باشندۀ کابل می‌گوید: «امروز موضوع همه قدرت‌طلبی است؛ هر که می‌خواهد قدرت را خودش به‌دست بگیرد.»

شفیق شرق، استاد دانشگاه می‌گوید: «همه می‌دانیم که اعضای فعلی مجلس نماینده‌گان فکر می‌کنند که اگر این قانون تصویب ش.د و انتخابات برگذار شود همه شان مطمین نیستند که دوباره به مجلس راه یابند.»

پیش‌از این مجلس نماینده‌گان فرمان تقنینی رییس‌جمهور را دربارۀ آوردن اصلاحات انتخاباتی رد کرد بود. این کار مجلس واکنش‌هایی را به همراه داشت، اما رییس‌جمهور در هنگام رخصتی شورای ملی بار دیگر فرمان صادر کرد و اکنون سرنوشت اصلاحات انتخاباتی به این فرمان گره خورده‌است.