فعالان حقوق زن: زنان در روند صلح چه نقشی دارند؟
صلح و امنیت
سه شنبه, ۲۷ اسد ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۷ اسد ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع نیوز
فعالان حقوق زن | طلوع نیوز

شماری از فعالان حقوق زن و اعضای جامعه مدنی می‌گویند که تأمین صلح در کشور خواست همه‌ی مردم است؛ اما گفت‌وگوهای صلح باید در روشنی کامل انجام شود و دستاوردهای سیزده سال اخیر در کشور نباید خواسته یا ناخواسته قربانی گفت‌وگوهای صلح شود.

فعالان حقوق زن می‌گویند که با وجود تهدیدات و مشکلات ۳۶ درصد بانوان افغان در انتخابات ۲۴ جوزا به پای صندوقهای رأی دهی آمدند تا حکومت تازه‌ای را مشروعیت بدهند، حکومتی که به باور این فعالان باید در تصمیم‌گیری‌های بزرگ کشور نقش اتباع کشور به ویژه بانوان را نادیده نگیرد.

گفت‌وگوهای صلح یکی از برنامه‌های حکومت با مخالفان است که بانوان بیشتر به روشن بودن این گفت‌وگوها تأکید می‌ورزند.

محبوبه سراج عضو شبکه زنان افغان می‌گوید: "ما به امید صلح سراسری در کشور هستیم اما باید جانب مقابل خود را بشناسیم که ما با آنها چه گفت‌وگویی داریم و چه چیزهایی در بدل صلح از ما می خواهند".

وی ادامه داد: "به نظر من اگر موضوع نقش زنان در این گفت‌وگوها در نظر گرفته نشود ما در حقیقت گفت‌وگوی صلح نداریم، بلکه ما تنها بالای آتش بس با مخالفان حرف می‌زنیم که آن صلح نیست."

بسیاری از بانوان حکومت پیشین را به پشت پا زدن به حقوق‌شان متهم می‌سازند و از حکومت وحدت ملی می‌خواهند تا برای داشتن پشتیبانی بیشتر مردمی، نصف پیکر جامعه را به فراموشی نسپارد.

این بانوان از روشن نبودن خواست مخالفان در گفت‌وگوهای صلح با حکومت نیز نگران هستند.

فاطمه نظری نماینده‌ی مردم کابل در مجلس نماینده‌گان می‌گوید: "شما بارها دیدید که در حکومت پیشین حرکت‌هایی صورت می‌گرفت که به خواست زنان نبود و مردم خاطره‌ی خوشی از آن ندارند".

وی افزود: "حکومت وحدت ملی باید به صورت دقیق در گفت‌وگوهای صلح از نقش زنان در جامعه پشتیبانی کند."

رهبران حکومت وحدت ملی بارها از برنامه‌های جدی حکومت برای برجسته سازی نقش زنان در جامعه سخن زده‌اند، فعالان حقوق زن می‌گویند که آنان در سیزده سال اخیر دست‌آوردهایی داشته‌اند که در بسیاری از موارد محافظه کاران مخالف این دستاوردها بوده‌اند و به روش‌های مختلف تلاش‌ها برای ضعیف سازی نقش زنان در جامعه جریان دارد.