محور: آوردن اصلاحات در ارگان‌های عدلی و قضایی کشور
حکومتداری و حاکمیت قانون
یکشنبه, ۲۲ حمل ۱۳۹۵
آخرین به روزرسانی یکشنبه, ۲۲ حمل ۱۳۹۵
نوشته شده توسط TOLOnews.com
منبع: طلوع نیوز - TOLOnews.com

دراین بخش برنامه گرداننده مسلم شیرزاد گفتگویی را با عبدالحفیظ منصور، عضو مجلس نماینده‌گان در بارۀ گفته‌های سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور در بارۀ آمدن اصلاحات گسترده در ارگان‌های عدلی وقضایی کشور انجام داده است.