محور: اهمیت پروژۀ تاپی
توسعهی اقتصاد اجتماعی
چهارشنبه, ۲۵ قوس ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی چهارشنبه, ۲۵ قوس ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
منبع: طلوع‌نیوز - TOLOnews.com

در این بخش برنامه گرداننده مسلم شیرزاد گفتگوی را با نذیر رحیمی، آگاۀ اقتصادی در بارۀ اهمیت پروژۀ تاپی، انجام داده است.