مرکز عدلی و قضائی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری رسما به کارش آغاز کرد
حکومتداری و حاکمیت قانون
سه شنبه, ۰۲ سنبله ۱۳۹۵
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۰۲ سنبله ۱۳۹۵
نوشته شده توسط غفور صبوری
فرید حمیدی لوی سارنوال کشور در جریان یک نشت در کابل

فرید حمیدی، لوی سارنوال افغانستان امروز سه شنبه یک بار دیگر بر مبارزه جدی این نهاد با فساد اداری تاکید کرد و از مردم افغانستان خواست تا این نهاد را در ماموریت اش همکاری نمایند.

آقای حمیدی که در مراسم آغاز به کار این مرکز در کابل سخن میگفت تعهد کرد که این مرکز با قاطعیت و سرعت به کارش ادامه خواهد و زیر هیچ فشاری قرار نخواهد گرفت.

فرید حمیدی از تمامی شهروندان کشور میخواهد تا در مبارزه با فساد مرکز عدلی و قضائی را یاری رسانند.

در همین حال آگاهان از آغاز این مرکز استقبال میکنند اما میگویند که حکومت نباید زیر تاثیر کسی برود.

حمیدی گفته است:"قاطعانه مبارزه می کنیم، تمام فرصت های کافی محاکمه عادلانه و منصفانه را در این جریان رعایت می کنیم. هر کسی که مورد ظن و اتهام قرار میگیره از تمام حقوق خود برخوردار است."

آقای حمیدی کار این مرکز را وابسته به یک بسیج ملی میداند و از شهروندان کشور میخواهد تا در کار مبارزه با فساد اداری این مرکز را یاری رسانند.

وی می افزاید:"با دقت مبارزه خواهد کردیم با فساد در افغانستان. نشوه که مبارزه بافساد به یک بحث سیاسی مبدل شود . ما جدا در این رابطه حساس استیم، نشوه که بخاطر مبارزه با فساد ما عزت و حیثیت و حقوق آزادی و کرامت مردم افغانستان را نادیده بگیرم."

در همین حال برخی از آگاهان از آغاز کار این مرکز استقبال می کنند، اما هشدار می دهند که اگر این مرکز مانند نهادهای پیشین در کار مبارزه با فساد بی پروایی کند، بی اعتمادی مردم نسبت به مبارزه با فساد افزایش خواهد یافت.

احمد رشاد خطیبی، آگاه امور سیاسی در این باره چنین اظهار داشت:"مردم تصور میکنند که دولت خود عامل فساد هستند. در افغانستان ساختارها فساد آفرین است و اشخصای استند که در راس نظام قرار دارند و این ها غول های فساد استند."

به تازه گی رییس جمهور حکم مقرری محمد الف عرفاني رييس عمومي سارنوالي ، شیر علی رئیس سارنوالی اختصاصی تحقیق ، روح الله عابد رئیس اجرائیه و ظاهره رئیس سارنوالی دادگاه عالی مرکز عدلی و قضائی جرایم سنگین فساد اداری را صادر کرد.