سنبله
۱۶
۱۳۹۴
تاریخ دستیابی
1820روز در قدرت
344
مدت زمان لازم برای دستیابی
مسلکی سازی نهاد های دیپلوماتیک افغانستان
غیرفعال
سیاست خارجی
دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات


شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱. پالیسی ها و پروسیجرهای مسلکی سازی نهاد های دیپلوماتیک افغانستان انکشاف نموده و به اجرا گذاشته شد

جزئیات وضعیت: در مورد پیشرفت در راستای این وعده هیچ گزارش رسمی به ثبت نرسیده است.