سنبله
۱۶
۱۳۹۴
تاریخ دستیابی
1820روز در قدرت
344
مدت زمان لازم برای دستیابی
معیاری سازی دانشکده های تعلیمات اسلامی
غیرفعال
توسعهی اقتصاد اجتماعی
دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۸ میزان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
برای مبارزه با افکار افراط گرا و بنیاد گرا، رئیس جمهور غنی تایید نمود تا بالای بخش های تحصیلی مربوط به علوم اسلامی باید توجه شود. وی درجریان کمپاین های انتخاباتی وعده داد تا با دانشمندان اسلامی ببالای معیاری سازی تعلیمات اسلامی در افغانستان کار کند تا باشد تفسیر و تعریف درست و دقیق و حمایت جوانان بر ضد افکارهای بنیاد گرایی و افراط گرایی را تامین نماید.

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱. انکشاف و تطبیق پالیسی ها و پروسیجرها برای معیاری سازی تعلیمات اسلامی در افغانستان
  • ۲. تعلیمات اسلامی و نصاب درسی معیاری شد

جزئیات وضعیت: هیچ گزارش رسمی در مورد پیشرفت در راستای این وعده ثبت نشده است.