سنبله
۱۶
۱۳۹۴
تاریخ دستیابی
1844روز در قدرت
344
مدت زمان لازم برای دستیابی
معیاری سازی و ارتقای رادیو تلویزیون ملی و آژانس خبر رسانی باختر
غیرفعال
توسعهی اقتصاد اجتماعی
دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۸ میزان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
رادیو تلویزیون ملی و آژانس خبر رسانی باختر رسانه های حکومتی می باشند. هردوی این رسانه ها در طی سال های اخیر ارتقا نکرده اند. رسانه های خصوصی دارای بیشترین بیننده در خارج و داخل کشور می باشند. رئیس جمهور غنی وعده داد تا این سانه ها را معیاری و باکیفیت ساخته و آن ها را ارتقا دهد.

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱ تخصیص بودجه و برنامه ها برای ارتقای رادیو تلویزیون ملی و آژانس خبر رسانی باختر
  • ۲ معیاری شدن رادیو تلویزیون ملی و آژانس خبر رسانی باختر

جزئیات وضعیت: هیچ گزارش رسمی در مورد پیشرفت در راستای این وعده ثبت نشده است.