نماینده‌گان مجلس با اکثریت آرا بودجه ملی را تصویب کردند
حقوق بشر
سه شنبه, ۲۷ اسد ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۷ اسد ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع نیوز
پارلمان | طلوع نیوز

مجلس نماینده‌گان روز چهارشنبه در نشست عمومی بودجه‌ی ملی سال ۱۳۹۴ را با اکثریت آرا به تصویب رساندند و درعین حال بودجه‌ی ریاست اجرائیه و مشاوریت اقتصادی را به حالت تعلیق درآوردند.

این بودجه برای سال مالی آینده از تاریخ ۲۱ مارچ ۲۰۱۵ آغاز و تا ۲۰ مارچ ۲۰۱۶ می‌باشد که با مجموع ۱۵۲ رأی و ۱۳۲ رأی موافق تأیید شد.

درهمین حال بودجه‌ی دفتر ریاست اجرائیه و مشاوریت اقتصادی به دلیل نبود تشکیل از سوی مجلس نماینده‌گان به حالت تعلیق درآمد.

در جلسه‌ی امروز مجلس نماینده‌گان همچنین فرمان رئیس جمهور پیشین حامد کرزی مبنی بر پرداخت امتیازات مشاوران و دیگر مقام‌های کلیدی کابینه پیشین برای پنج سال آینده رد شد.

بودجه‌ی ملی ۴۳۶میلیارد و ۱۷۲میلیون افغانی بود که متشکل از ۲۸۳میلیارد و۴۸۶ میلیون افغانی بودجه‌ی عادی و ۱۵۲میلیارد و ۶۸۶میلیون افغانی بودجه انکشافی می‌باشد.

بودجه‌ی سال ۱۳۹۴ در حالی امروز از سوی مجلس تصویب شد که سند بودجه به دلیل عدم توازن قبلآ از سوی نمایندهگان رد شده بود.

یکی از دلایل رد بودجه در دور پیش حذف کردن ۴۴۳ پروژه‌ی ناتکمیل از بودجه بود که به گفته نماینده‌گان ضایع شدن میلیون‌ها دالر روی پروژه‌های ذکر شده را باعث می‌شد.

بودجه‌ی تصویب شده‌ی جدید در برگیرنده تمام پروژه‌های ناتکمیل می‌باشد و هیچ پروژه‌ی انکشافی برای سال آینده مدنظر گرفته نشده است.

امیرخان یار رئیس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان گفته است که ۱۳۵ میلیارد کل بودجه از منابع داخلی کشور فراهم خواهد شد و متباقی پول از سوی کمک‌های خارجی تمویل خواهد شد