نگرانی‌ها از راه‌یابی کارمندان کمیسیون‌های انتخاباتی در فهرست کمیتۀ گزینش
حکومتداری و حاکمیت قانون
دوشنبه, ۰۸ قوس ۱۳۹۵
آخرین به روزرسانی دوشنبه, ۰۸ قوس ۱۳۹۵
نوشته شده توسط طارق مجیدی
Caption of the photo here | Credited to photographer

نهادهای نظارت‌کنندۀ انتخابات می‌گویند که در فهرست نهایی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی شماری‌از چهره‌های راه‌ یافته‌اند که متهم به تقلب انتخاباتی استند. این نهادها تأکید می‌ورزند که در انتخاب این چهره‌ها بیشتر فشارهای سیاسی نقش داشته‌اند.

از میان ۳۶ تن از افراد پیشنهادی برای کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی کمیتۀ گزینش این اعضا، چند تن آنان پیشینۀ کار در کمیسیون‌های انتخاباتی دارند.

نعیم ایوب‌زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، می‌گوید: «معامله‌ها و زد و بندها باعث شد که افرادی متهم به تقلب‌های انتخاباتی، در این فهرست جا پیدا کنند و شایسته‌گی هیچ مد نظر گرفته نشده‌است.»

با آن‌که حکومت اعلام کرده بود که تا پایان هفتۀ گذشته فهرست نهایی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی مشخص خواهد شد، اما تا کنون صبت‌های کاخ‌های ارگ و سپیدار در این‌باره ادامه دارند.

کمیتۀ گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی می‌گوید این افراد با در نظرداشت شایسته‌گی اما با توجه به ترکیب قومی برگزیده شدند.

یوسف رشید، عضو کمیتۀ گزینش، می‌گوید: «برای ما قانون انتخابات دو مورد را در یک زمان گفته‌است که هم افراد شایسته را شناسایی کنیم و هم ترکیب قومی را در نظر بگیریم. این خودش بسیار مأموریت ما را دشوار ساخته بود.»

شماری از سناتوران نیز می‌گویند که اگر سناریوی تقلب در کمیسیون‌های انتخاباتی بار دیگر تکرار شود، افغانستان با مشکلات بیش از اکنون روبه‌رو خواهد شد.

گل‌احمد اعظمی، عضو مجلس سنا، می‌گوید: «حکومت به تعهداتش عمل کند، زمان انتخابات را اعلام کند و شفافیت را در همه امور انتخابات در نظر بگیرد.»

نبیه مصطفی‌زاده، عضو مجلس سنا، می‌گوید: «همان‌گونه که کمیسیون‌های مستقل انتخاباتی نام دارند، باید اعضای تازه‌اش هم مستقل و [روند انتخاب‌شان نیز] شفاف باشد.»

گفته‌هایی وجود دارند که هفتۀ گذشته اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی با دعوت‌شدن در کاخ ریاست‌جمهوری، پیشنهاد کناره‌گیری در بدل دریافت وظیفه تازۀ دریافت کردند. نهادهای نظارت‌کنندۀ انتخاباتی این تصمیم حکومت را در مخالفت با تعهدهای‌شان برای آوردن شفافیت می‌گویند.