سنبله
۱۶
۱۳۹۴
تاریخ دستیابی
1843روز در قدرت
344
مدت زمان لازم برای دستیابی
نگهداری روابط با ناتو و ایالت متحده امریکا
حاصل شده
سیاست خارجی
دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
ناتو و حکومت امریکا کمک های زیادی در بخش امنیتی و اقتصادی به حکومت افغانستان نموده است تا بتواند ثبات را در افغانستان و در منطقه بیشتر سازد. رئیس جمهور غنی در جریان کمپاین های انتخابابی وعده داده بود تا روابط خود را با ناتو و امریکا نگهداری کند تا افغانستان را در بخش امنیتی کمک کنند.

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱. موافقت نامه های همکاری با ناتو و امریکا
  • ۲. تعهدات افزایش یافته توسط نماینده گان رسمی ناتو و امریکا در افغانستان

 جزئیات وضعیت:

ماه می سال ۲۰۱۵: وزیر خارجه ناتو به روز چهارشنبه اعلان نمود که حضور شان را در افغانستان پس از ختم ماموریت حمایت قاطع حفظ خواهد نمود. در اخیر روز اول نشست دو روزه در شهر انتالیا ترکیه، جنز ستولنبرگ سکرتر جنرال ناتو گفت که ائتلاف و رهبران افغان بالای یک چوکات کاری برای حضور نظامی-ملکی امریکا به تواق رسیدند، که به هدف تربیه، مشوره دهی و همکاری با نیروهای افغان می باشد.

به روز شده توسط طلوع‌نیوز

مارچ سال ۲۰۱۵ میلادی: پس از سفر رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله به واشنگتن در ماه مارچ ۲۰۱۵ میلادی، ایالت متحده امریکا تهعد نمود تا حمایت مالی خود را به ۳۵۲۰۰۰ نیروهای امنیتی افغان تا سال ۲۰۱۷ میلادی ادامه دهد و در کنار آن ۹۸۰۰ عسکر امریکایی را در افغانستان تا اخیر سال ۲۰۱۵ حفظ می کند و همچنان یک بستۀ کمکی به ارزش ۸۰۰ ملیون دالر امرکایی به حکومت افغانستان برای آوردن اصلاحات از جمله تعهدات جدید اوباما به افغانستان بود.

وضعیت به روز شده توسط طلوع‌نیوز

گزارش های مرتبط:

۱. ماندن ناتو در افغانستان پس از ماموریت حمایت قاطع: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/19504-nato-to-stay-on-in-afghanistan-post-resolute-support

۲. عبدالله: سفر به امریکا روابط دوستانه را بازگرداند: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/18794-us-trip-helped-restore-friendly-relations-abdullah

۳. حکومت جدید موافقت نامه های همکاری امنیتی و دفاعی را به امضا رسانید: :  http://www.tolonews.com/en/afghanistan/16575-new-government-signs-bsa-and-sofa