واکنش های متفاوت در رابطه به طرح تک کرسی بودن حوزه های انتخاباتی
حکومتداری و حاکمیت قانون
سه شنبه, ۰۲ سنبله ۱۳۹۵
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۰۲ سنبله ۱۳۹۵
نوشته شده توسط ګلاب الدین غبار
یک زن افغان در حال رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۹۳ در افغانستان

همزمان با تصویب طرح تک کرسی در قانون انتخابات در نشست کابینه، شماری از شهروندان، مخالفان سیاسی حکومت و نهادهای ناظر بر انتخابات از این اقدام حکومت به گونه محتاطانه استقبال نموده و به عملی شدن این طرح به گونه شفاف تاکید کرده اند.

هرچند، تصویب این طرح از سوی ناظران انتخابات استقبال می شود، اما به نارسایی های این شیوه در اوضاع کنونی کشور اشاره می کنند.

شماری از ناظران انتخابات می گویند که عملی شدن این طرح به دراز مدت نیاز دارد.

تک کرسی طرحی که بر بنیاد آن حوزه های انتخاباتی روشن می شود ونیز ساحه بدست اوردن رای وپیکارهای انتخاباتی برای هرنامزد مشخص می گردد، بر بنیاد این طرح درانتخابات مجلس نمیانده گان وشورا های ولسوالی، هرنامزد در یک بخش مشخص ولایت ها خودشان را نامزد می کنند و تنها از همین بخش رای به دست خواهند آورد.

نعیم ایوب زاده رئیس تیفا گفته است:"نفوس معلوم نیست، مرزهای ولسوالی ها وقریه جات هنوز هم مشخص نشده است، زور مندان محلی بیشتر حاکم استند درمحل پس چگونه ممکن خواهد بود که ما عدالت انتخاباتی را تامین کنیم ."

جان داد اسپین غر رئیس شبکه افغانی ناظر بر انتخابات یا اکسین گفته است :"درمطابقت به ماده هشتاد وسه می تواند تامین نماینده گی عادلانه بکند وازتکرار تجربه یی که ما درسال دو هزار ده درغزنی داشتیم جلو گیری کند."

در همین حال مخالفان سیاسی حکومت از این طرح انتقاد می کنند.

انورالحق احدی رهبر جبه نوین ملی افغانستان:"به عقیده یی من ضرور نیست و چندان عملی هم نیست، این ها فقط برای این که بتوانند به مردم یا به دنیا بگوبند که ما دست خالی نیامده ایم و ما که از اصلاحات گپ می زنیم این طور موضات عمده را مطرح می کنیم، این فقط فریب است وموضوع اصلی که که تقلب است می خواهند پنهان بکنند به همین دلیل این موضاعات را مطرح می کنند."

عبدالله عبدالله رئیس اجراییه تائیداین طرح را گامی برای برگزاری انتخابات می داند.

عبدالله رئیس اجراییه :" یک پیش رفتی آمد درقانون انتخابات، روز گذشته یک فیصله یی صورت گرفت که در راستای اصلاحات انتخاباتی راه را باز می کند برای برگزاری انتخابات."

درهمین حال ریاست جمهورمی گوید که این طرح ازسوی کابینه تائید شد و به توشیح رئیس جمهور فرستاده خواهد شد.

هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور گفته است :"درجلسه شام گذشته کابینه طرح قانون انتخابات مورد بحث قرار گرفت وتمامی اعضای کابینه دیدگاه ها وپیشنهاد های شان را ارائه کردند و دراصول طرح تصویب شد،تمامی نظریات وپیشنهادات شان در این طرح گنجانیده می شود وبه توشیح رئیس جمهور آماده می شود."

افزایش بیست وپنج درصدی سهم زنان درشورا های ولایتی وشورا های ولسوالی ها، جا دادن یک کرسی درمجلس نماینده گان به شهروندان هندو و سیک، افزایش مجازات به جرایم تخطی های انتخاباتی بخش هایی از این طرح استند.