وعدۀ اشرف غنی به زنان کشور
حقوق بشر
سه شنبه, ۲۷ اسد ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۷ اسد ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع نیوز
اشرف غنی | طلوع نیوز

اشرف غنی احمدزی نامزد ریاست جمهوری روز سه شنبه که در میان شماری از بانوان در کابل سخن می گفت، گماشتن یک زن را در دادگاه عالی وعده سپرد.

آقای احمدزی تاکید می ورزد که در حکومتش فضای تهدید برای زنان وجود نخواهد داشت و تمامی ماموران حکومت وی در برابر خشونت ها در برابر زنان مبارزه خواهند کرد.

درهمین حال ثریا صبح رنگ کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر از نامزدان ریاست جمهوری می خواهد تا پس از پیروزی وعده های شان برای پشتیبانی از حقوق بشر به ویژه حقوق زن را عملی کنند.

اشرف غنی احمدزی می گوید در برابر خشونت گران با تمام قوت می ایستد و افزون بر آوردن تغییر در همه بخشهای زندگی زنان، زنان در همه بخشهای حکومتش نیز نقش خواهند داشت وتبعیض جنسیتی در حکومت وی جای پیدا نخواهد کرد.

اشرف غنی احمدزی گفت:" بار بار برای پیشرفت حقوق زنان را شروع کردیم، ولی یک قوم به پیش بود و دو قدم به عقب ما. نام پروگرام یا تیم خود را از خاطر تحول وتداوم ماندیم که تحول پایدار می خواهیم امیدواریم که نقش زن افغان در زمان رهبری ما چنان باشد که همیشه پایدار بماند."

این نامزد ریاست جمهوری بر عملی کردن قانون بر قانون شکنان تاکید می ورزد و بهترین روز حکومتش را این روز می داند.

آقای احمدزی افزود:" بهترین روزی حکومت من روزی خواهد بود که دادگاه عالی بگوید که شما یک غیر قانونی انجام داده اید ومن هم سرخم و بگویم که ممنون که مرا متوجه ساختید."

اشرف غنی احمدزی این در میان شماری از بانوان وعده می سپارد که در صورت پیروزی در انتخابات یک عضو دادگاه عالی را زن انتخاب می کند.

اشرف غنی احمدزی می گوید:" از خاطری که زن افغان بتواند در تطبیق قانون صدای مستقیم داشته باشد، من تعهد می کنم که در امور مدنی در ستره محکمه یک زن را انتخاب کنم، این نه مشکل قانونی دارد ونه هم مذهبی."

این نامزد ریاست جمهوری پیامی به زنان زندانی نیز فرستاد، بررسی دو باره پرونده های این زندان، زیرا باور دارد که بسیاری از زنان زندانی به ناحق پشت میله های زندان استند.