سنبله
۱۶
۱۳۹۴
تاریخ دستیابی
1842روز در قدرت
344
مدت زمان لازم برای دستیابی
پایان دادن به اختطاف شهروندان در هرات
در حال پیشرفت
صلح و امنیت
دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
اختطاف ها، قتل های هدف گیری شده و سرقت ها از جمله مشکلات عمده ای می باشد که امنیت و اقتصاد هرات را صدمه زده است. پایان دادن به اختطاف ها در این ولایت یکی از وعده های رئیس جمهور غنی در جریان کمپاین های انتخاباتی بود.

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱ پائین آوردن سطح اختطاف ها در ولایت هرات
  • ۲ تجدید نظر بر پالیسی ها و پروسیجر ها برای پایان دادن به اختطاف ها در ولایت هرات

جزئیات وضعیت:

جون سال ۲۰۱۴میلادی: اختطاف سه زن اخیرآً در ولسوالی گذره ولایت هرات کامران علیزی رئیس شورای ولایتی هرات را اداشت تا به روز جمعه از پالیسی های ضد اختطاف حکومت اعتراض نمود و بیان داشت که حکومت در راستای مبارزه با این مشکل بسیار کوتاهی نموده است.

وضعیت به روز شده توسط طلوع‌نیوز

دسمبر سال ۲۰۱۴میلادی: رئیس جمهور غنی سه روز روز پس از سفرش به ولایت هرات، سرپرست این ولایت سید فضل الله واحدی را برطرف نمود و این کار به خاطر اختطاف های مکرر تاجران و کارمندان حکومتی در این ولایت صورت گرفت. سرپرست وزیران وزارت های دفاع و داخله و هم چنان رئیس عمومی امنیت ملی گفته می شود ر ئیس جمهور غنی را در سفر به هرات همراهی کنند و احتمالاً وی در آن جا والی ولایت را نیز معرفی خواهد کرد.

رئیس جمهور غنی در ملاقات با بزرگان و اعضای شورای ولایتی اطمینان داد که نهاد های امنیتی هدایت های جدید داده شده اند. هرچند، این هدایات هنوز به مردم برملا نشده است.

وی به آنان گفت: "سفر ما به دو چیز متمرکز می باشد: امنیت و حکومت داری."

وضعیت به روز شده توسط طلوع‌نیوز

گزارش های مرتبط

  1. نگارنی ها در مورد ازدیاد اختطاف ها درهرات: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/20094-spike-in-abductions-raises-concerns-in-herat
  2. دیدار غنی از هرات در میان خرابی وضعیت: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/17618-ghani-visits-herat-amid-chaotic-situation
  3. بازداشت شش اختطاف کننده توسط پولیس هرات: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/18173-herat-police-detains-six-kidnappers
  4. پولیس هرات امام مسجد را به جرم اختطاف بازداشت نمود:  http://www.tolonews.com/en/afghanistan/18389-herat-police-arrests-mosque-imam-on-kidnapping-charges
  5. رهایی کارمند امدادی هندی پس از هشت ماه در هرات:  http://www.tolonews.com/en/afghanistan/18329-kidnapped-indian-aid-worker-freed-after-8-months-in-herat"