NA
تاریخ دستیابی
1843روز در قدرت
1843
مدت زمان لازم برای دستیابی
پیشرفت دادن صنعت توریزم و سیاحت از طریق پالیسی های دراز مدت
غیرفعال
توسعهی اقتصاد اجتماعی
پنجشنبه, ۲۲ اسد ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۸ میزان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
سکتور توریزم و سیاحت میتواند سطح معیشت را بلند ببرد و عایدات را از اجتماعات نزدیک محلات سیاحتی و حکومت های محلی پیشرفت می دهد. افغانستان دارای یک تعداد جاهای تاریخی و طبیعی می باشد کمه می تواند به صنعت سیاحتی کشور کمک کند. رئیس جمهور غنی در جریان کمپاین های انتخاباتی خود وعده داد تا پالیسی های دراز مدت را تایید نماید تا صنعت توریزم و سیاحت را درافغانستان رشد دهد.

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱. انکشاف و اجرای پالیسی ها و پروسیجر های دراز مدت برای پیشرفت بخش سیاحت در افغانستان

جزئیات وضعیت: هیچ گزارش رسمی در مورد پیشرفت در راستای این وعده ثبت نشده است.