پیشرفت دادن صنعت توریزم و سیاحت از طریق پالیسی های دراز مدت غیرفعال
توسعهی اقتصاد اجتماعی
یکشنبه, ۰۱ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی یکشنبه, ۰۱ سنبله ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع نیوز
منبع: طلوع نیوز ۱۳ جوزا ۱۳۹۴ - http://www.tolonews.com