پیکارهای انتخاباتی اشرف غنی احمدزی امروز در کابل آغاز شد
حکومتداری و حاکمیت قانون
سه شنبه, ۲۸ میزان ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۸ میزان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
Caption of the photo here | Credited to photographer

اشرف غنی احمدزی می گوید که وی با دسته انتخاباتی اش تصمیم گرفته است تا در این دور، پیکار های شان را در نشست های بزرگ برگزار نکنند.

اشرف غنی احمدزی گفت: " این وقت سال وقت کشت و کار است و از طرف دیگه نیروهای امنیتی ما بسیار مصروف استند بنا بر این ما تصمیم گرفته ایم که ما جلسه های بزرگ را دایر نمی کنیم، می خواهیم تنها یک روز به صندوق های رای دهی بیایم."

در همین حال احمد ضیا مسعود معاون اول زلمی رسول در دور نخست انتخابات، از اشرف غنی احمدزی اعلام حمایت کرد.

در این دور انتخابات، احمد ضیا مسعود نیز هم رکاب اشرف غنی احمدزی شده است. آقای مسعود در دور نخست انتخابات معاون اول زلمی رسول بود، زلمی رسول در این دور از عبدالله عبدالله حمایت کرد.

آقای مسعود در باره علت پیوستن‌اش به اشرف غنی احمدزی می گوید: " تیم اعتدال، برابری و سازندگی بعد از مشوره های زیادی با اعضای این تیم و شورای رهبری خود، بلاخره به این تصمیم رسیدیم که با تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی به خاطر ایجاد یک دولت مدرن ملی، به خاطر تامین ثبات سیاسی، به خاطر تامین امنیت سراسری مبارزه مشترک را در دور دوم انتخابات براه اندازیم."

در همین حال عبدالرشید دوستم معاون اول اشرف غنی احمدزی همزمان با آغاز پیکار های دور دوم انتخابات وعده ایجاد یک وزارت خانه مستقل برای جوانان را داد. آقای دوستم می گوید: " دیشب به داکتر اشرف غنی پیشهناد کردم که به همی جوانان یک مژده بتیم، همی جوانان می ارزند، گفت چی؟ گفتم، اگر پیروز شدیم یک وزارت خانه مستقل را به اختیارشان می گذاریم جوانان گله گذاری نکنند."

اشرف غنی احمد زی در نخستین روز پیکارهای انتخاباتی دور دوم انتخابات حکومت و جامعه جهانی را نیز به حمایت از استقلالیت کمیسیون های انتخاباتی فرا خواند.

گفتینیست که پیش از این نامزد پیشین ریاست جمهوری داوود سلطان زوی و معاون دوم جنرال عبدالرحیم وردک سید حسین انوری که در روزهای اخیر پیش از برگذاری انتخابات از روند انتخابات کنار رفت حمایت شان را از نامزدی اشرف غنی احمدزی اعلام کرده است.

این درحالیست که در دور اول انتخابات آقای غنی با کسب ۳۱.۶ درصد آرا توانست بعد از داکتر عبدالله عبدالله در مقام دوم قرار گیرد.