پیگرد قانونی کسانی که حقوق بشر را نقض نموده اند و یا در جنایات جنگی شامل باشند.
حقوق بشر
یکشنبه, ۰۱ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی یکشنبه, ۰۱ سنبله ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع نیوز
منبع: طلوع نیوز کنکاش ۲۵جوزا ۱۳۹۴ - http://www.tolonews.com