سنبله
۱۶
۱۳۹۴
تاریخ دستیابی
1843روز در قدرت
344
مدت زمان لازم برای دستیابی
پیگرد قانونی کسانی که حقوق بشر را نقض نموده اند و یا در جنایات جنگی شامل باشند.
غیرفعال
حقوق بشر
دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۸ میزان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
رئیس جمهور غنی در میان تعهداتش برای تقویت قانون و اصلاحات در نظام قضایی کشور، وعده داد که کسانی که در حقوق بشر را نقض نموده اند یا در جنایات جنگی شامل اند، مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱. انکشاف و اجرای پالیسی ها و پروسیجرها برای تضمین این که نظام قضایی کشور جنایت کاران جنگی و ناقضان حقوق بشر را مورد پیگرد قانونی قرار می دهد
  • ۲.تعدادی از افراد برای جنایات جنگی مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند
  • ۳. تعدادی از افراد برای نقض حقوق بشر مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند

جزئیات وضعیت: هیچ گزارش رسمی در مورد پیشرفت در راستای این وعده ثبت نشده است.