کمیتۀ گزینش فهرست نهایی را به ریاست‌جمهوری ‌فرستاد
حکومتداری و حاکمیت قانون
دوشنبه, ۰۸ قوس ۱۳۹۵
آخرین به روزرسانی دوشنبه, ۰۸ قوس ۱۳۹۵
نوشته شده توسط شریف امیری
Caption of the photo here | Credited to photographer

اعضای کمیتۀ گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی می‌گویند که فهرست نهایی نام‌های نامزدان اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را به ریاست‌جمهوری فرستاده‌اند.

اعضای این کمیته، پس از ۳۰ روز کاری، می‌گویند که امیدوار هستند با برگزیده‌شدن اعضای کمیسیون‌های انتخاتی، بخشی از چالش‌ها در برابر مدیریت انتخابات از میان برداشته شوند.

این کمیته می‌گوید که ۳۰ روز کاری را پشت سرگذاشتند و از میان بیش از ۷۰۰ درخواست‌دهنده ۲۱ تن را به کمیسیون انتخابات و ۱۵ تن دیگر را به کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی برگزیدند.

یوسف رشید، عضو کمیتۀ گزینش، می‌گوید: «امیدوار استیم که کمیشنران تازه با مدیریت سالم و بی‌طرف بتوانند اعتماد مردم را به دست بیاورند.»

اما یکی از انتقاد‌های نهاد‌های ناظر انتخاباتی این است که فهرست نامزدان اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی پس از پایان کار کمیته گزینش باید همه‌گانی می‌شد.

شاه‌محمود مل، عضو رهبری دیده‌بان انتخابات افغانستان، می‌گوید: «کمیتۀ گزینش پیش از این که فهرست را به رییس‌جمهور بسپارد باید به ملت همه‌گانی می‌ساخت و این کار آنان سنجیده‌شده نیست.»

یوسف رشید در پاسخ به این نگرانی می‌گوید: «پس‌از این که ما با رییس‌جمهور نشستی برگذار کنیم، فهرست نام‌ها را رسانه‌یی می‌سازیم.»

با این همه، باور‌هایی وجود دارند که از بهر اصلاحات انتخاباتی، کار‌های بیشتر و تحرک‌های جدی‌تری نیاز استند.

احمد ولی مسعود، رییس بنیاد شهید احمدشاه مسعود، می‌گوید: «چرا آنان [کمیشنران قبلی] باید محاکمه نشوند؟ آنانی که در تقلب دخیل بودند نزد مردم چه پاسخی دارند؟ باید به محکمه کشانیده شوند.»

اکنون افزایش توانایی‌های مدیریت و فناوری در کمیسیون‌های انتخاباتی از اصل‌های عمده شمرده می‌شوند.

با این همه، به دستاوردن دوبارۀ اعتبار مردم به کمیسیون‌های انتخاباتی و نیز مدیریت سالم نظام انتخاباتی از چالش‌های مهم مدیران تازۀ کمیسیون‌های انتخاباتی دانسته می‌شوند.