کمیشنران تازه کمیسیون مستقل انتخابات فردا آغاز به کارخواهند کرد
حکومتداری و حاکمیت قانون
دوشنبه, ۰۸ قوس ۱۳۹۵
آخرین به روزرسانی دوشنبه, ۰۸ قوس ۱۳۹۵
نوشته شده توسط میرعابد جوینده
Caption of the photo here | Credited to photographer

یک کشمنرجدید کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که این کمیسیون نیازمند آوردن اصلاحات گسترده است و آنان بر بنیاد فرمان تقنینی رئیس جمهور برای توشیح قانون انتخابات، اصلاحات را به میان خواهند آورد.

انتظارها این استند که آماده ساختن فهرست رای دهنده‌گان و جدول زمان بندی برگذاری انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی‌ها در اولویت کار رهبری جدید این کمیسیون باید قرارداده شوند.

گلاجان صیاد، یکی از کمشنران جدید این کمیسیون تأکید می‎ورزد که آنان با آوردن اصلاحات در این کمیسیون، برای برگشتاندن اعتماد از دست رفته مردم تلاش خواهند کرد.

وی گفت: «کارما شاید از آنها متفاوت باشد چون کار ما در چوکات قانون جدید خواهد بود و ما به تمامی هم وطنان خود اطمینان می‌دهیم که دوباره بالای انتخابات باور خواهند کرد. چون ما بخاطر اعتماد سازی کار خود را آغاز می‌کنیم.»

حبیب الرحمان ننگ، عضو شبکه اکسین، گفت: «این کمیسیون باید در راهکارها و طرزالعمل‌های انتخابات در کمیسیون‌های انتخاباتی اصلاحات گسترده را به میان آورند.»

تهیه فهرست رای دهنده‌گان و آوردن اصلاحات در راهکارهای کمیسیون مستقل انتخابات، بخش اساسی اصلاحاتی گفته می‌شوند که باید در این کمیسیون به میان آورده شوند.

معصوم جانان عبدالرحیم زی، رئیس اجرایی دیده‌بان انتخابات آزاد و شفاف افغانستان، گفت: «کمشنران جدید باید فهرست رای دهنده‌گان را بربنیاد قانون انتخابات تهیه کنند و نیز کارها را برای انتخابات شفاف و اعلام جدول زمان بندی انتخابات شورای ملی بی درنگ آغاز کنند.»

کمنشران تازه کمیسیون مستقل انتخابات درنخستین روزهای کارشان، رئیس و معاون این کمیسیون را ازمیان هفت کمشنر برخواهند گزید و پس از آن، سه تن را برای گزینش به حیث رئیس دبیرخانه این کمیسیون به رئیس جمهور باید پیشنهاد کنند.