گفتمان: بررسی دلایل اختلاف میان رهبران حکومت
حکومتداری و حاکمیت قانون
دوشنبه, ۰۸ قوس ۱۳۹۵
آخرین به روزرسانی دوشنبه, ۰۸ قوس ۱۳۹۵
نوشته شده توسط طلوع‎نیوز

موضوع: دلایل اختلاف رهبران حکومت چیست؟ ساختار نظام، عملی نشدن توافق نامه ایجاد حکومت وحدت ملی؟

در این برنامه گفتمان، گرداننده حارث جمالزاده این موضوع را با این مهمانان به بحث گرفته است.

. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری

. بشیراحمد ته ینج سخنگوی جنبش ملی

. هیله ارشاد عضو مجلس نماینده گان

. معین مرستیال عضو پیشین مجلس نماینده گان