یونسکو ۴ ساحه باستانی دیگر در افغانستان را شامل میراث های فرهنگی جهان میکند
توسعهی اقتصاد اجتماعی
دوشنبه, ۲۴ جوزا ۱۳۹۵
آخرین به روزرسانی دوشنبه, ۲۴ جوزا ۱۳۹۵
نوشته شده توسط طارق مجیدی
Caption of the photo here | Credited to photographer

ارینا بوکووا، مسوول عمومی سازمان علمی، فرهنگی وآموزشی سازمان ملل متحد یا یونسکو که به کابل سفر کرده امروز جمعه در نشستی با حضور مقام های بلند پایه افغانستان گفته است که این سازمان در نظر دارد دست کم چهار ساحه باستانی دیگر افغانستان را به شمول بند امیر بامیان، باغ بابر کابل، شهر بلخ و شهر هرات را در فهرست میراث های فرهنگی و باستانی جهان قرار دهد.

عصر روز پنجشنبه در قصر ملکه باغ بابر کابل، همه صحبت ها درباره چگونگی حفظ اثرهای تاریخی و باستانی افغانستان صورت گرفتند. از این رو مقام های سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان رسیده گی جدی به اثرهای باستانی افغانستان را یک نیاز می دانند.

در این مراسم که در آن ارینا بوکووا رییس عمومی یونسکو، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی و شماری از سفیران کشورهای خارجی در افغانستان حضور داشتند، آنان به بازدید از عکس های عکاس های افغان نیز پرداختند که در برنامه " افغانستانی را که به آن افتخار می کنید به ما نشان دهید" شرکت کرده بودند.

ارینا بوکووا مسوول عمومی یونسکو گفت: "خشونت ها و افراط گرایی از مردم افغانستان بهای سنگینی گرفته است ولی یک خوشبینی وجود دارد که یک پیام مثبت برای نشر شدن در جهان دارد. ما دیدیم که افراط گرایان تلاش کردند که فرهنگ را نابود سازند، آنان آثار فرهنگی و یکجایی مردم را تهدید گفتند اما ما باید این فکرشان را با فرهنگ بیشتر و دانش بیشتر جواب دهیم و جوانان خو د را با سواد سازیم که تنوع فرهنگی یک امتیاز است."

در همین حال، محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان نیز بر همکاری های بیشتر میان سازمان یونسکو و دولت افغانستان در بخش حفاظت از آثار فرهنگی افغانستان تاکید کرده است.

آقای غنی گفته است:"فرهنگ انکشاف اقتصادی و رفاه را تضمین میکند. ثبات در افغانستان می تواند تعدادی زیادی از جهان گردان را جلب نماید. من از همکاری های سازمان یونسکو در تمامی عرصه به ویژه در بخش تعلیم تربیه تشکر میکنم."

رییس جمهور از قاچاق آثار باستانی کشور هشدار داده گفت که این کار زیان های زیاد فرهنگی را برای کشور به بار آورده است.

وی می افزاید:"ما از قاچاق آثار تاریخی زیان های زیادی دیده ایم. در جهان امروز فرهنگ و اقتصاد باهم پیوند مشترک دارند. ما میخواهم در قدم اول مساجد تاریخی افغانستان را بازسازی نماییم."

بانو بوکووا همچنان افزود که اثرهای باستانی تنها سنگ و چوب نیستند و پیام آنان به نسل ما و آینده پیام همدیگر پذیری است.

وی گفت: "طوری که همه گفتیم میراث فرهنگی تنها تراشیدن سنگ ها نیست، بل یک پیام هستند. پیام فرهنگ و گفتگوی فرهنگ ها هستند و در آخر آنان به معنای صبوری و درک متقابل و صلح و آشتی اند."

رییس اجراییه حکومت در این برنامه از تعهد حکومت برای نگه داشت اثرهای هنری و توجه به آنان خبر داد.

عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وی اشاره کرد: "آثار تاریخی چهره دیگر افغانستان را نشان می دهند. متاسفانه در حالی که بیشتر خبرهای افغانستان درباره رویدادهای امنیتی استند اما در عین حال چیزهای زیادی در این کشور اتفاق می افتد. ملیون ها مردم و نسل جوان امروز درس می خوانند و به مکتب ها می روند و به امید پیشرفت و متمدن شدن کشورشان هستند."

به تازه گی یونسکو در همکاری ناتو از شماری از بخش های تاریخی کشور تصویر برداری کرده است و گفته می شود که بخشی از این اثرها در مناطق زیر اداره مخالفان مسلح دولت قرار دارند و در معرض خطر نابودی اند.

افغانستان از نگاه داشته های باستانی و فرهنگی اش، یکی از غنی ترین کشورهای منطقه است و توجه به آن می تواند درآمدهای گردش گری را در این کشور افزایش دهد.