تودی خبری: احتمال می‌رود شورای رهبری طالبان از پاکستان به افغانستان انتقال یافته باشد

تودی خبری: احتمال می‌رود شورای رهبری طالبان از پاکستان به افغانستان انتقال یافته باشد
حکومتداری و حاکمیت قانون
دوشنبه, ۰۸ قوس ۱۳۹۵
آخرین به روزرسانی دوشنبه, ۰۸ قوس ۱۳۹۵
نوشته شده توسط طلوع‎نیوز

شماری از مقام های طالبان به این خبرگزاری گفته اند که در چند ماه اخیر شوراهای مذهبی عدلیه و اکمالات طالبان پاکستان را ترک کرده اند و در افغانستان جا بجا شده اند.

این منابع تاکید می ورزند که طالبان در حال حاضر توانایی نگهداری بخش های زیر اداره شان را دارند و میخواهند با داشتن پایگاه های همیشه گی در افغانستان معادله جنگ و صلح را به سود خودشان تغییر دهند.

اما حکومت انتقال شورای رهبری طالبان را به داخل افغانستان رد می‌کند.

در این برانامه گرداننده شاهپور بختیار این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

• عبدالجبار قهرمان، نماینده مردم در مجلس

• داوود کلکانی، نماینده مردم در مجلس

• موساخان اکبرزاده، والی پیشین غزنی

Pages