امضا و تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات

NA
تاریخ دستیابی
1816روز در قدرت
1816
مدت زمان لازم برای دستیابی
امضا و تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات
حاصل شده
حکومتداری و حاکمیت قانون
شنبه, ۲۴ اسد ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
قانون دسترسی به اطلاعات، که یک چارچوب قانونی برای ادارۀ حقوق شهروندان برای دسترسی به اطلاعات، و به حیث یک بخش مفید در هر کشور می باشد که می خواهد به حکومت داری خوب برسد، و برای رسانه ها و حقوق شهروندانی که می خواهند در مورد حکومت معلومات داشته باشند. رئیس جمهور غنی وعده داد که این قانون را توشیح و دسترسی به اطلاعات را برای شهروندان آسان سازد.

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱. قانون دسترسی به اطلاعات تائید و تطبیق شد
  • ۲. افغان ها توانستند تا از طریق نهاد های حکومتی به اطلاعات دسترسی پیدا کنند

جزئیات وضعیت:

دسمبر، سال ۲۰۱۴ میلادی: در ماه دسمبر رئیس جمهور غنی قانون جدید دسترسی به اطلاعات را به امضا رسانید و آن را در شش فصل و ۳۲ ماده توشیح نمود که به افغان ها شفافیت بی سابقه در نهاد های حکومتی ارائه نمود. برای اولین بار در تاریخ افغان ها شهروندان و ژورنالیست ها از طریق نهاد های امنیتی به اطلاعات دسترسی پیدا نمودند. این قانون برابر به معیار های بین المللی می باشد و بالای کم کردن فساد اداری، بنیادی سازی دیموکراسی و تقویت اشتراک سیاسی و اجتماعی مردم در ساختار حکومت، تاثیر موثر خواهد داشت.

در حالی که تعداد کمی از فعالان جامعۀ مدنی افغان در مورد تفسیر های این قانون و تطبیق آن به سطح ولایت ها نگرانی شان را بیان نمودند، با وجود آن این قانون به گونۀ گسترده استقبال شد و به عنوان تلاش در راستای شفافیت و آزادی رسانه ها در افغانستان از آن یاد آوری شد.

منبع: http://www.humanrights.dk/news/new-afghan-law-grants-access-information; http://www.tolonews.com/en/afghanistan/17314-access-to-info-law-creates-restrictions-iwa

وضعیت به روز شده توسط طلوع‌نیوز

گزارش های مرتبط:

۱. نی: قانون دسترسی به اطلاعات محدود به ولایت ها شد: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/20028-access-to-information-limited-in-the-provinces-nai

۲. دیدبان شفافیت: قانون دسترسی به اطلاعات محدودیت ها را وضع نمود: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/17314-access-to-info-law-creates-restrictions-iwa

۳. تلاش نی برای تائید قانون دسترسی به اطلاعات: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/11817-nai-presses-for-approval-of-right-to-information-law

۴. مجلس نماینده گان قانون دسترسی به اطلاعات را تائید نمود: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/15432-lower-house-approves-access-to-information-law

Pages