فهرست نهایی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی به زودی اعلام می‌شود

فهرست نهایی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی به زودی اعلام می‌شود
حکومتداری و حاکمیت قانون
دوشنبه, ۰۸ قوس ۱۳۹۵
آخرین به روزرسانی دوشنبه, ۰۸ قوس ۱۳۹۵
نوشته شده توسط صمیم فرامرز
Caption of the photo here | Credited to photographer

حکومت اطمینان می‌دهد که فهرست نهایی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی تا آخر همین هفته اعلام خواهد شد؛ اما نهادهای ناظر انتخابات به حضور کارمندان پیشین کمیسیون مستقل انتخابات اشاره می‌کنند و می‌گویند که موجودیت کارمندان این کمیسیون روند اصلاح نظام انتخاباتی را بی‌اعتبار ساخته‌است.

روند گفت‌وگو با نامزدان کمیسیون‌های انتخاباتی به پایان رسیده‌است و سخنگویان حکومت می‌گویند که تا آخر همین هفته اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی معرفی خواهند شد.

نعیم اصغری، عضو فیفا گفت: «در صورتی که واقعاً مرتکب تقلب شده باشند و یا به شکلی از اشکال، تقلب را مدیریت کرده باشند، در آن صورت باید از فهرست حذف می‌شدند و حتا مورد پیگرد قرار می‌گرفتند.»

محمد عَلم ایزدیار، سناتور در این باره گفت: «این ادامه همان تجربه ناکام گذشته را نشان می دهد؛ متأسفانه که نمی تواند برای ایجاد شفافیت در انتخابات های آینده کمک کند.»

اما کمیتۀ گزینش می‌گوید که نامزدان کمیسیون‌های انتخاباتی بر بنیاد قانون انتخابات شده اند.

یوسف رشید، سخنگوی کمیته گزینش گفت: «امروز آنان متهم استند، مجرم نیستند؛ ما هیچ گونه مشکل قانونی در آنان نمی بینیم.»

رد ویا تأیید نامزدان کمیسیون های انتخاباتی از صلاحیت های رییس جمهور است. دیده شود که رییس جمهور، چه کسانی را در کمیسیون های انتخاباتی خواهد گماشت.

Pages