فراخبر:افغانستان او د ریکا او سام غوڼدو په پرله پسې جوړول
د ټولنیز اقتصاد پرمختګ
چهارشنبه, ۲۹ تله ۱۳۹۴
وروستي جزئیات چهارشنبه, ۲۹ تله ۱۳۹۴
لیکل شوی طلوع نیوز
سرچینه: طلوع نیوز - طلوع نیوز

افغانستان په درې تېرو ورځو کې د مرستندویه هېوادونو او د نړیوالو سازمانونو د استازو له حضور سره کوربه وو.
دغه غونډې په داسې حال کې جوړېږي چې د خلک اقتصادي وضعیت خراب شوی دی او د حکومت د مشرانو شعار او کړنې واټن هم زیات شوی دی.

خو د ریکا او سام ناستو راتلونکی به څه وي؟

آیا دا ځل به د دواړو لوریو ژمنې به په څوکیو کېني؟