د ژمنو پېژندنه

د طلوع نيوز ټيم له ټاکنو څخه مخکې د ولسمشر غني د ويناوو په اړه او د ځينو نورو سرچينو د رسنيو، ژمنليکونو او دولتي اسناد څېړلي، څو د ولسمشريزو ټاکنيزو کمپاينونو په لړ کې ترسره شوې مهمې ژمنې وپېژني.

سربېره پر دې طلوع نيوز له ۶۰ څخه ډېرو مدني ټولنو سازمانونو سره، چې د افغانستان د ټاکنيزې مدنې ټولنې شبکې (ACSEN )  پورې تړلي مشوره کړې، څو هغه ژمنې، چې د افغانانو له ژوند سره ډېر تړاو لري لومړيتوب ورکړي. هغه ژمنې، چې ځانګړې او ارزولو وړ وي مشخصې شوې، څو د ژمنو په لورې د پرمختګونو څارلو په موده کې بيان څخه دولت ډاډمن شي.

د مدني ټولنو له سازمانونو سره د مشورې په تعقيب، ۱۰۰ ډېرې اړوندې ژمنې خلاصه شوې او په پنځو ګټګوريو وويشل شوې

۱-حکومتوالي او د قانون حاکميت

۲-بشري حقونه

۳-ټولنيز- اقتصادي وده

۴-سوله او امنيت

۵-بهرنۍ چارې

پر دې سربېره طلوع نيوز د ملي يووالي حکومت له استازو سره مشوره وکړ، څو ګډ دولت له ټاکنو څخه مخکې او وروسته ژمنې د افغانانو د خبرولو لپاره وهڅوي.

د ژمنو څارل

د ( له خبرو تر عمله ) په پروګرام کې هره ژمنه د ۳-۱ برخو څخه جوړه ده، څو د ملي يووالي حکومت ژمنې و ارزوي. طلوع نيوز د برخو د ټاکلو لپاره لاندې معيارونو په پام کې نيولي دي:

د اعتماد وړ:  تر ټولو اړوندې برخې درلودل، چې پرمختګ يې په سمه توګه و ارزول شي.

مشخص: برخه روښانه، د ارزولو وړ او مشخصه وي. له برخې سربېره عامو خلکو د پوهې وړ وي.

موخه: هر څوک که برخه ترسره کوي، د پرمختګونو په اړوند بايد ورته پايلې ته ورسېږي.

وروسته ژمنې د برخو سره د پرتلنې پر بنسټ څارل کېږي او د ۴ کټګوريو پر بنسټ وضعيت بيا کتل کېږي.

سرته ورسېد: کله چې ژمنه عملي شوه.

د پرمختګ په حال کې: کله چې ملي يووالي حکومت د دې ژمنې د سرته رسولو لپاره کار کوي، خو تر اوسه دغه ژمنه ترسره شوې نه ده.

غیرفعال: کله، چې د ژمنې په اړه هېڅ ثبت شوی سند شتون ونه لري.

برآورده نشده است: کله، چې ژمنه په ټاکلي موده کې عملي شوي نه وي او يا د ملي يووالي حکومت له خوا تحويل شوې نه وي. دا کټګوري په داسې حال کې هم د عملي کېدو وړ ده، چې د ملي يووالي حکومت خپله ژمنه هېره کړې وي.

هر نوی وضعيت د طلوع نيوز له خوا ارزول او تاييدېږي. د آنلاين مديريتي ټيم د ورکړل شويو ژمنو د ګذارش له سموالي څخه ځان ډاډمنوي. که د غيرو فعالو ژمنو په اړه معلومات موجود نه وي يا راټول شوي نه وي، د هرې ژمنې وضيعت لاندې متن ښيي: “د دې ژمنې په اړه هېڅ رسمي ګذارش نه دی ثبت شوی"